Programvarulösningar för insamling av data

En digitaliserad process för insamling av data minskar behovet av manuellt arbete och förbättrar kvaliteten hos data som samlas in. Data samlas in i ett format som kan överföras till en databas, varvid de omfattas av centraliserad dataförvaltning, säkerhetskopiering och datadistribution.

GTK hjälper dig välja de bäst lämpade lösningarna för insamling av data för behoven hos just din organisation. Vid behov skräddarsyr vi lösningen för din organisation. Vår långa erfarenhet av digitalisering och omfattande kompetens inom geologi gör att vi kan skapa en helhet som passar just dig.

Tjänstens innehåll

  • Konsultering för anskaffning och ibruktagning av nödvändiga programvaror för insamling av data inom geologisk forskning.
  • Utvecklingsprojekt skräddarsydda utgående från kundernas unika behov.

Fördelar för dig

  • I och med digitalisering av processen för insamling av data minskar det manuella arbetet och kvaliteten hos data som samlas in förbättras.
  • Data som samlats in digitalt kan enkelt överföras till organisationens dataförvaltning, säkerhetskopiering och lösningar för datadistribution.
  • Tack vare GTK:s expertis kan du vara säker på att den valda programvarulösningen passar just din organisation.