Pollenpreparat

Sammanfattning av materialets innehåll:Utgörs utöver en referenssamling med pollen (1 400) av en modellsamling (1 000) och prover från olika beställda undersökningar (1 500).
Ursprungligt användningssyfte:Pollenproverna används för att utreda utvecklingen av klimatet och växtligheten under och efter istiden.
Geodatatjänst för materialet:
Analyseringsuppgifter för materialet:
Volym:3 900
Upplösning (provtäthet):Platsbunden
Omfattning:Oregelbunden, platsbunden
Provtagningsår (tidsreferens):
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:
Identifiering av provet:
Resursens adress:
Materialets förvaringsplats:Kuopio
Nyckelord:bioindikatorer, pollen, klimatförändringar, växtlighet
Historik:
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata gtk.fi
Metainformationens datering:17.1.2020