Siitepölypreparaatit

Tiivistelmä aineiston sisällöstä: Koostuu siitepölyjen referenssikokoelman (1400) lisäksi mallikokoelmasta (1000) sekä erilaisista tilaustutkimuksien näytteistä (1500).
Alkuperäinen käyttötarkoitus: Siitepölynäytteitä käytetään jääkauden ja sen jälkeisen ajan ilmaston ja kasvillisuuden kehityksen selvittämisessä.
Aineistoon liittyvä paikkatietotuote:
Aineiston analysointitietoja:
Volyymi: 3000
Erotuskyky (näytetiheys): Kohteellinen
Kattavuus: Epäsäännöllinen, kohteellinen
Näytteenottovuodet (aikaviite):
Näytteet fyysinen olomuoto ja säilytysolosuhteet:
Näytteen identifiointi:
Resurssin osoite:
Aineiston sijainti: Kuopio
Avainsanatbiondikaattorit, siitepölyt, ilmastonmuutokset, kasvillisuus
Historiatieto:
Saatavuus- ja käyttöehdot / Julkisen saatavuuden rajoitukset: Sopimuksen mukaan
Vastuutaho: Geologian tutkimuskeskus, geodata@gtk.fi
Metatiedon päiväys: 2020-01-17