Planering av malmprospekteringsprojekt

Vid planering av ett nytt malmprospekteringsprojekt möjliggör GTK:s experttjänster och Finlands mest omfattande geodatalager framgångsrikt genomförande av projektet och ekonomisk framgång.  

Syftet med tjänsten är att skapa en tillförlitlig geologisk grund för ekonomiska och operativa beslut.

Vi betjänar både finländska och utländska aktörer. Det är lättare att fatta ett investeringsbeslut utgående från riktig information och med en realistisk bild av tidtabellen och de nödvändiga resurserna. God planering sparar dessutom tid och pengar då man kan rikta in verksamheten på områden med störst potential och använda lämpliga resurser och metoder.

Tjänstens innehåll

  • Handledning och rapportering om verksamheten för utländska aktörer i enlighet med Finlands gruvlag.
  • Bedömning av regional mineralpotential
  • Bedömning av geologiska material, översättningsarbete och sammanställning samt digitalisering.
  • Planering av malmprospekteringsprojekt för kundens målområde.

Fördelar för dig

  • Du undviker onödigt arbete och projektplaneringen försnabbas.
  • Du får en högklassig och tillförlitlig geologisk grund för ekonomiska och operativa beslut.