Malminetsintäprojektin suunnittelu

Uuden malminetsintäprojektin suunnittelussa GTK:n asiantuntijapalvelut ja Suomen kattavin geotietovaranto mahdollistavat projektin onnistumisen läpivientiä ja taloudellista menestystä.

Palvelun tarkoitus on muodostaa luotettavat geologiset perusteet taloudellisen ja operatiivisen päätöksenteon pohjaksi.

Palvelemme sekä kotimaisia että ulkomaisia toimijoita. Investointipäätös on helpompi tehdä kun pohjalla on oikeaa tietoa ja realistinen kuva tarvittavista resursseista ja aikataulusta. Hyvä suunnittelu säästää lisäksi aikaa ja rahaa kun toiminta osataan suunnata potentiaalisimmille alueille ja työssä käytetään sopivia resursseja ja menetelmiä.

Palvelun sisältö

  • Suomen kaivoslain mukaisen toiminnan ohjeistus ja raportointi ulkomaisille toimijoille
  • Alueellisen mineraalipotentiaalin arviointi
  • Geologisten aineistojen arviointi, käännöstyö ja koostaminen sekä digitointi.
  • Malminetsintäprojektin suunnittelu asiakkaan kohdealueelle.

Miten hyödyt?

  • Vältät turhaa työtä ja projektin suunnittelu nopeutuu
  • Saat luotettavat ja laadukkaat geologiset perusteet taloudellisen ja operatiivisen päätöksenteon pohjaksi.