Utbildning i anslutning till bedömning av mineralpotential

Att verka i en ny miljö och ta i bruk nya metoder innebär ett behov av utbildning.

GTK erbjuder sina kunder utbildning i alla tjänster för mineralekonomin. Utbildningshelheterna skräddarsys för kunden. Innehållet kan ha fokus på geologisk kompetens inom ett visst område, en geologisk forskningsmetod eller kvalitetsstyrning.

Utöver kunder i Finland utbildar vi våra kunder och samarbetspartner i andra delar av världen. Utomlands erbjuder vi i synnerhet kompetensökande utbildning där en funktionsduglig kompetensgrund skapas för kundorganisationen och utvecklingen och implementeringen av kompetensen säkerställs. Metoder som konstaterats fungera i praktiken kan efter detta utnyttjas och utvecklas på egen hand inom kundorganisationen.

Tjänstens innehåll

  • Utbildning i alla delar av servicehelheten för mineralekonomin utgående från kundens behov.
  • Geologisk kartläggning, Provtagning, Modellering och QA/QC
  • Utbildning i mineralekonomi och geologi samt ökad kompetens inom landsspecifik geologi.

Fördelar för dig

  • Mer kompetenta anställda fattar bättre beslut och kan agera mer mångsidigt.
  • Ökad geologisk mark- och områdeskompetens.
  • Skapandet av en egen kompetensgrund hos din organisation ökar möjligheterna att ha ett eget serviceutbud och minskar behovet av att använda underleverantörer.
  • Du får ett utbildningspaket som utgår från just dina behov och kan vara säker på att kompetensen implementeras.