Hydrometallurgia ja bioprosessointi

Hydrometallurgia

Prosessilaboratoriossa voidaan tehdä kullan syanidiliuotuksia, erilaisia happoliuotuksia malmeille ja sekundäärisille materiaaleille sekä paineliuotuksia. Lisäksi on mahdollista tehdä bioliuotustutkimuksia metallien erottamiseksi esimerkiksi sulfidimalmeista sekä erilaisille kuonamateriaaleille ja muille teollisuuden sivuvirroille. Mikrobeja hyödynnettäessä voidaan mahdollisesti vähentää kemikaalien käyttöä. Hydrometallurgisia tutkimuksia on mahdollista tehdä sekä panos- että jatkuvatoimisessa mittakaavassa.

Bioprosessointi

Mineraalitekniikan laboratorion bioprosessoinnin tutkimus tähtää mineraalivarojen ympäristöystävälliseen ja kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen. Tavoitteena on biotekniikan avulla pienentää rikastusprosessien (mm. vaahdotus, liuotus) energiankulutusta ja siten luoda taloudellisesti aiempaa edullisempia prosesseja.

Mikrobeja hyödynnettäessä voidaan myös vähentää tai jopa välttää kemikaalien käyttöä. Kemikaalien kulutuksen optimoinnilla on suora vaikutus prosessin kustannuksiin ja ympäristön kuormitukseen. Laboratoriossamme tehdään bioliuotustutkimuksia metallien erottamiseksi mm. sulfidimalmeista. Uutena tutkimuskohteenamme on tutkia bioliuotuksen soveltamista erilaisille kuonamateriaaleille ja teollisuuden sivuvirroille.

Hydrometallurgian ja bioprosessoinnin tekniset valmiudet:

  • Panosreaktorit
  • Liuotuskolonnit
  • Paineliuotusautoklaavi
  • Jatkuvatoiminen liuotuslaitteisto

Analysointi ei vahingoita preparaattia. Sitä voidaan jälkeenpäin tutkia esim. polarisaatiomikroskoopilla.

Voimme tehdä hivenfaaseista (Au, PGE, U, Th) hakuja automaattisesti jopa kuudesta preparaatista yön aikana. Menetelmän avulla voimme löytää jokaisen kiinnostavan partikkelin aina mikronimittakaavaan asti.