GATEWAY – Connecting EIT RawMaterials with Latin America and Africa

Projektin tutkimusalue
Kriittiset mineraalit Akkumineraalit Tietoratkaisut
Projektin kesto
01.04.2017 - 31.03.2020
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/gateway/
Projektilistaukseen