Hydrogen UnderGround (HUG)

Projektin tutkimusalue
Energiasiirtymä Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2024 - 31.03.2026

Esittely

Hydrogen UnderGround (HUG) -projektin tavoite on tutkia maanalaisen vetyvaraston rakentamisen ja käytön mahdollisuuksia Suomessa. Suuren varastokapasiteetin tarve on sidoksissa vetytalouden kehittämiseen, sillä sen avulla voidaan tasata tarjonnan määrän vaihteluita ja taata vedyn tasainen saatavuus teollisuuden käyttöön. Vetyvarastointiratkaisujen kehittäminen on osa vihreää siirtymää, jonka avulla pyritään vähentämään ilmastonmuutoksen etenemistä. Projektissa huomioidaan niin kalliovaraston paikan valinta, tutkimukset, suunnittelu, tekniikka, louhinta, rakentaminen ja käyttöprosessit, kuin ympäröivät ekonomiset tarkastelut, elinkaari, turvallisuus ja käyttömallit kysynnän ja tarjonnan tasaamiseksi. Vaikka maailmalla on jo toimivia maanalaisia vetyvarastoja, Suomen kallioperä on erilainen kuin nyt toiminnassa olevissa kohteissa.

HUG-projektin rahoittaa Business Finland, mukana olevat yrityskumppanit ja tutkimuslaitokset VTT ja GTK.

Projektia johtaa VTT. GTK:n osuus fokusoituu kohdealueiden geologiseen karakterisointiin.

Projektissa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi.

Yhteyshenkilö: Teemu Lindqvist

Projektilistaukseen