Lennokit kaivosvalvonnan tukena – LeKaT

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.03.2020 - 30.06.2022

Esittely

Hankkeessa kehitetään drone-menetelmiä ensisijaisesti kaivosvalvonnan tueksi, mutta ne soveltuvat yleisemminkin ympäristön tilan seurantaan. Ensimmäinen menetelmä keskittyy kehittämään lämpökamerapohjaisten lennokkimittausten hyödyntämistä yhdessä maastomittausten ja laboratorioanalyysien kanssa. Toisessa menetelmässä lennokkien avulla tuotettuja 3D-malleja hyödynnetään kaivosten sulkemistoimien yhteydessä. Hankkeessa luodaan menetelmätietopankkia, jota voidaan jatkossa kaivoksilla hyödyntää sopivien mittausmenetelmien valinnassa. Tutkimuskohteina toimivat Saattoporan kaivos Kittilässä, Boliden Oy:n Kevitsan kaivos Sodankylässä sekä Hituran suljettava kaivos Nivalassa.

Hankkeen toteuttajina toimivat Geologian tutkimuskeskus ja Oulun yliopisto. Hankkeen rahoittajana toimivat Euroopan aluekehitysrahasto (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), AFRY Finland Oy, Geobotnia Oy, Mitta Oy, Boliden Kevitsa Mining Oy, AA Sakatti Mining Oy, Radai Oy, Maa- ja vesitekniikan tuki ry., Oulun rakentamistekniikan säätiö, Inno-Cad Oy ja Fortum Waste Solutions Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 313 184 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston tukea on 234 888 €.

Yhteystiedot: hannu.panttila@gtk.fi ja anne.tuomela@oulu.fi

Lisätietoa

Droonit tutkimuskäytössä 

Lennokit kaivosvalvonnan tukena (LeKaT) -hankkeen loppuraportti

Projektilistaukseen