Pääkaupunkiseudun kallioperätiedon keruu ja sovellukset

Projektin tutkimusalue
Muuttuva ympäristö Kestävä rakentaminen Vesienhallinta Tietoratkaisut
Projektin kesto
01.01.2015 - 31.12.2018
Suomen Akatemian projektinumero
2513003

Esittely

Suomessa kaupunkialueilla kallioperän monipuolinen käyttö lisääntyy tulevaisuudessa. GTK:n tehtävänä on tuottaa geologista tietoa maankäytönsuunnitteluun ja yhdyskuntarakentamiseen. Tässä hankkeessa tuotetaan aineistoja, 3d-malleja ja karttamateriaalia GTK:n kallioperämalliin ja Suomen kallioperä-DigiKP karttatietokantaan. Hankkeessa tarkennetaan kallioperäkarttaa pääkaupunkiseudulta 1:50 000 mittakaavaan ja tuotetaan pääkaupunkiseudun heikkousvyöhykeaineisto sovelluskäyttöön. Osaamista kehitetään kallioperäsovellusten, kuten rakentamisen, pohjavesien suojelun, riskinarvioinnin ja kalliolämmön tuoton ja lämmön varastoinnin tarpeisiin. Hankkeen tehtävänä on lisätä kallioperätiedon käyttöä mainituissa sovelluskohteissa ja edesauttaa tilaustöiden ja yhteisrahoitteisten hankkeiden saamista GTK:een.

Projektilistaukseen