Ravinteet, energia ja kaasut kalliobiosfäärissä (RENGAS)

Projektin tutkimusalue
Vähähiiliset energiaratkaisut Muuttuva ympäristö Vesienhallinta
Projektin kesto
01.01.2015 - 31.12.2018
Suomen Akatemian projektinumero
50404-40074

Esittely

RENGAS-projekti tutkii syvällä kallioperässä elävien mikrobien energialähteitä sekä energian siirtymistä mikrobien katalysoimissa hapetus-pelkistysreaktioissa. Tutkimuskohteina ovat biogeokemiallisesti tärkeät alkuaineet, erityisesti hiili ja rikki sekä niiden esiintyminen ja liikkuminen syvissä kalliopohjavesissä. Projektin tuottaa tietoa mikrobien elintoimintojen vaatimien ravinne- ja energialähteiden saatavuudesta, kivi-vesi-mikrobi -vuorovaikutuksesta sekä näiden prosessien aikaskaaloista. Projektin tulokset hyödynnetään ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuuden arvioinnissa.

Projektilistaukseen