Tutkimuksellinen ote on lähellä sydäntä

Teemu Lindqvist

 

Geologi Teemu Lindqvist on ollut GTK:ssa rakennusgeologiaan ja energiainfrastruktuurin paikanvalintaan liittyvissä tehtävissä vuodesta 2017.

”Parasta tässä työssä on, kun pääsen vaikuttamaan merkittävien rakennus- ja energiahankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon tuomalla mukaan viimeisintä geologiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. Samalla pääsen pureutumaan syvällisesti kallioperän kehitykseen ja aluekohtaisiin ominaisuuksiin ja viemään tiedettä eteenpäin. Autamme kumppaneitamme ymmärtämään tutkimukseen perustuvaa geologista tietoa yleistajuisesti, mikä sujuvoittaa rakentamisen suunnittelua”, Teemu kertoo.

Tutkimuksellinen ote on lähellä Teemun sydäntä.

”Halusin GTK:lle, koska täällä pureudutaan haasteisiin syvällisesti ja laaja-alaisesti huomioiden viimeisin tieteellinen kehitys ja osaaminen”, Teemu sanoo.

Teemu kokee, että on kehittynyt GTK:ssa työskennellessään monilla eri osa-alueilla.

”On kiehtovaa olla mukana kaupungistumisen ja vihreän energiasiirtymän megatrendeissä tutkimuslaitoksen kautta. Työssäni olen päässyt myös digiloikan huipulle. Olen kehittynyt esimerkiksi 3D-mallinnuksen uusien menetelmien osaajaksi”, Teemu kertoo.

Teemun mielestä GTK on työpaikkana joustava ja tutkimusta painottava.

”On hienoa, että haemme tutkittavaan asiaan selityksiä tavallista syvemmältä. Työporukka täällä on loistava. Meitä on monen ikäisiä, ja täällä on aidosti kiva olla töissä!” Teemu innostuu.

Työtehtävissä ja uralla kehittyminen on Teemulle tärkeää.

”Oma osaamiseni on lisääntynyt valtavasti sidosryhmille, kuten insinööreille, geotieteellisista aiheista viestimisessä. Neuvottelutaitoa on tullut lisää. Lisäksi olen oppinut paljon uusien kartoitus- ja mittausmenetelmien hyödyntämisestä”, Teemu listaa.

Geologiset prosessit ovat vaikuttaneen maapallolla koko sen olemassaolon ajan. Teemun mielestä geologian ymmärtämisen avulla saadaankin valtavasti lisäarvoa rakentamiseen.

”Erilaisten geologisten prosessien ymmärtäminen, kuten esimerkiksi siirrosten vaikutus maanpinnan muotoihin jäätiköitymisten kautta, on ollut valaisevaa. Tai miten veden liikkumista kallioperässä voidaan ymmärtää, ja miten se vaikuttaa rakentamiseen. Miten kallio pysyy kasassa, jos sinne louhitaan esimerkiksi tunnelia. Ymmärrys tuo kustannustehokkuutta ja realismia rakentamiseen”, Teemu kertoo.

Tulevaisuudessa Teemu odottaa pääsevänsä syventymään vielä lisää sidosryhmäyhteistyöhön sekä kallioperänrakoilun ymmärtämiseen.

”Toivon, että saan jatkossakin olla mukana sellaisissa hienoissa projekteissa kuin Seismic risk, jossa syvennyttiin syvien geotermisten lämpövoimaloiden riskiin aiheuttaa indusoituja maanjäristyksiä. Siinä geologia oli keskeisenä elementtinä mukana, ja uuden tiedon valossa voimme määrittää entistä paremmin sopivia paikkoja geotermisille voimaloille vauhittamaan energiasiirtymää”, Teemu sanoo.

Teemu suosittelee GTK:ta työpaikkana henkilöille, jotka pitävä tutkimuksellisesta lähestymisestä.

”Tutkimus on täällä tekemisen punainen lanka. Lisäksi tämä työpaikka sopii kaikille, joilla on kova tiedonjano”, Teemu päättää.