Siirry sisältöön

Kaivetut maamassat ja maalle läjitetyt ruoppausmassat

GTK tarjoaa palvelukokonaisuuden kaivettujen maamassojen sijoittamisen ja sedimenttien maalle läjityksen ympäristöriskien hallintaan. Tutkimukset auttavat hapontuottopotentiaalin ja haitallisten metallien tunnistamisessa.

Geologi Jaakko Auri kairaa näytettä sulfaattipitoisuus-, pH- ja sähkönjohtavuusmittauksia varten maalle läjitetystä käsittelemättömästä ruoppausmassasta.

Palvelun hyödyt

Karakterisointi riskinarviota varten

GTK tuottaa luotettavan ja kustannustehokkaan kaivettujen maamassojen tai läjitettävien sedimenttien karakterisoinnin riskinarvion pohjatiedoksi.

Viimeisimpään tietoon pohjautuvat tutkimusmenetelmät

GTK pystyy tarjoamaan uusimpaan tutkimustietoon kytkeytyvää erikoisanalytiikkaa ja menetelmäkehitystä esimerkiksi happamiin sulfaattimaihin liittyen.

Maankäytön ympäristövaikutusten vähentäminen

Autamme suunnittelemaan oikeat riskinhallinnan toimenpiteet, joilla vähennetään happamuus- ja metallipäästöjä vesistöihin, pohjaveteen ja muualle ympäristöön.

Kokonaispalvelu näytteenotosta turvalliseen sijoittamiseen

Palvelu vastaa tarpeeseen kaivettujen maamassojen ja maalle läjitettävien sedimenttien turvallisesta sijoittamisesta ehdotetun MASA-asetuksen (maa-ainesjätteen hyödyntäminen maarakentamisessa) mukaisesti. Toimenpiteillä varmistetaan ihmisten ja ympäristön kannalta turvallinen maamassojen ja ruoppausmassojen sijoittaminen.

Palvelu edesauttaa myös happamien sulfaattimaiden huomioimista rakentamisessa, jossa erityisesti sulfaattimaiden korroosiohaitat teräs- ja betonirakenteille voivat muodostua ongelmaksi. Maamassojen kemiallisten ominaisuuksien selvittäminen auttaa lisäksi stabilointiratkaisujen valinnassa.

Palvelukokonaisuus sisältää kaivettavien maamassojen tai läjitettävien sedimenttien sekä tarvittaessa sijoitusalueen tai välivaraston tutkimusten suunnittelun. Palveluun kuuluu lisäksi:

  • näytteidenotto
  • näytteiden kokonaispitoisuuksien ja liukoisten pitoisuuksien analysointi akkreditoidussa laboratoriossa akkreditoiduin ja standardimenetelmin (noin 40 alkuainetta ja ominaisuutta)
  • hapontuottopotentiaalin määritys
  • tulosten tulkinta

Tutkimukset ovat erityisen tärkeitä sellaisille kaivetuille maamassoille ja sedimenteille, jotka sisältävät hapanta sulfaattimaamateriaalia, mustaliuskeita tai muita sulfidipitoisia kivilajeja tai joissa on luontaisesti suuret arseeni- tai metallipitoisuudet.

Tarvittaessa annamme myös toimenpidesuositukset haittoja ehkäisevien toimenpiteiden kuten neutraloinnin (kalkilla tai teolliselle sivuvirtamateriaalilla) suunnitteluun.

Suomen kattavimmat tutkimus- ja analyysipalvelut

GTK:n tutkimukset ja taustapitoisuusselvitykset perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon ja ohjeistuksiin, esimerkiksi Tunnistus-hankkeen tuloksiin, Kansalliseen HaSu-oppaaseen sekä Mustaliuskeiden ympäristövaikutusten arvioinnin ja hallinnan oppaaseen.

Käytössämme on Suomen laajin tietoaineisto happamista sulfaattimaista ja mustaliuskealueista. Happamien sulfaattimaiden analytiikkaan erikoistunut laboratoriomme tarjoaa myös erikoisanalytiikkaa, kuten rikkispesifiointia.

Rakennustyöt käynnissä Helsingin satamassa.

Jätteen ja päästöjen vähentäminen

Palvelun avulla edistetään kaivettujen maamassojen ja ruoppausmassojen hyödyntämistä rakentamisessa, mikä vähentää maankäytön jätteen määrää. Tunnistamalla happamat sulfaattimaat ja isojen taustapitoisuuksien alueet voidaan läjitykseen menevien maamassojen määrää vähentää, mikä pienentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä. Lisäksi maamassojen hyötykäyttö ja neutralointi voidaan suunnitella mahdollisimman vähäpäästöisesti.

UUTINEN

Uusilla menetelmillä edistetään kiertotaloutta maarakentamisessa

Rakennetun ympäristön hiilijalanjälki muodostaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Geologian tutkimuskeskus oli mukana selvittämässä, miten kiertotaloutta voidaan edistää maarakentamisessa ja neitseellisiä maa-aineksia korvata teollisuuden sivuvirtoja hyödyntämällä.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Geologi
+358295035222
Johtava asiantuntija
+358295032333
Erikoistutkija
+358295032399

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!