Siirry sisältöön

Maankäytön ja rakentamisen ympäristövaikutukset maaperään ja vesiin

Palvelun avulla selvitetään toiminnan ympäristövaikutukset maaperään ja vesiin sekä toimintaan liittyvät ympäristövastuut. Tutkimustietoa tarvitaan YVA- ja lupaprosesseissa esimerkiksi sallittujen päästömäärien määrittämiseen.

Helsingin Kalasataman uusi asuin- ja liiketoiminta-alue rakennusvaiheessa. Vesistöä ja kaupungin viheralueita sekä rakennuksia taustalla.

Palvelun hyödyt

Ympäristön kannalta kestävä toiminta

Taustaselvitysten avulla varmistetaan, että suunniteltu toiminta on ympäristön kannalta kestävää.

Tarvittava tutkimustieto YVA- ja lupaprosesseihin

Palvelun kautta asiakas saa YVA- ja muissa lupaprosesseissa vaadittavat maaperä- ja pohjavesiselvitykset.

Ympäristövaikutusten riskienhallinta

Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan toiminnan ympäristölle aiheuttamat riskit ja mahdolliset ongelmakohdat.

Palvelu mahdollistaa ympäristön huomioivan toiminnan

Palvelussa selvitetään aluksi asiakkaan tarpeet ja käydään läpi arvioitava alue ja taustamateriaalit. Tyypillisesti ympäristön tila arvioidaan ennen maankäytön tai rakentamisen aloittamista. Vaihtoehtoisesti ympäristövaikutuksia voidaan arvioida toiminnan aikana. Molemmissa tapauksissa selvitys perustuu sekä olemassa oleviin aineistoihin että uusien näytteiden keräämiseen.

Lopputuotteena asiakas saa tutkimusraportin ympäristön perus- ja nykytilasta sekä toimintojen ympäristövaikutusarvion. Tutkimusraportti sisältää mittausdatan, analyysitulokset sekä suositukset ongelmakohtien korjaamiseksi.

Vesistöjen ja pohjaveden puhtaudesta huolehtiminen on ympäristövaikutusten keskeisimpiä kysymyksiä.

Palvelun tavoitteena on auttaa asiakasta selvittämään toiminnan ympäristövaikutukset ja toimintaan liittyvät vastuut. Tutkimustieto on välttämätöntä YVA- ja lupaprosesseissa esimerkiksi seuraavien selvitysten kannalta:

  • sallittujen päästömäärien määrittäminen
  • ympäristövaikutusten vähentämiseen tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu
  • vertailutason määrittäminen ympäristökuormitukselle
  • olemassa olevien kuormituslähteiden tunnistaminen

GTK tuottaa erikoisosaamista vaativat taustaselvitykset

GTK:n asiantuntemus keskittyy maaperä- ja pohjavesikysymysten erikoisosaamista vaativiin taustaselvityksiin. Palvelumme sisältää kattavaa, monipuolista osaamista sekä erikoismenetelmiä, jotka ovat ainoastaan GTK:lla käytössä.

Hyvinvoiva ympäristö on koko yhteiskunnan etu

Jätteiden mahdollisimman vähäinen määrä ja hyötykäyttö on keskeinen osa ympäristövaikutusten arviointia. Ympäristövaikutusten minimoiminen yleensä ja sivuvirtojen materiaalien kierrättämisen kysymykset ovat myös edellytys kaivosluvan mukaiselle toiminnalle.

Pitkä järvi metsän, peltojen ja maatalojen ympäröimänä.

UUTINEN

Maaperän terveyttä halutaan parantaa Euroopan laajuisesti – uudet tavoitteet kaipaavat järjestelmällistä maaperätietoa toteutuakseen

Puhdas ympäristö on tärkeä paitsi ihmisten myös ekosysteemien hyvinvoinnille. Arvion mukaan 60-70 prosenttia EU:n jäsenvaltioiden maaperästä on enemmän tai vähemmän muuttunut ihmisen toiminnan seurauksena. Uusilla toimilla halutaan vähentää maaperän pilaantumista ja tehostaa kunnostamista.

Tutkittua tietoa aiheesta

Tutustu syvemmin aiheeseen tieteellisten julkaisujen ja artikkeleiden, tutkimustyöraporttien ja tutkimusprojektien kautta.

ISLANDR – Maaperän kunnostusstrategioiden kehittäminen tutkimusten ja tietoaineistojen perusteella

Maaperän taustapitoisuudet ja riskit

NeAs – Towards Arsenic Safe Drinking Water in Nepal

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Ryhmäpäällikkö
+358295030209
Asiakaspäällikkö
+358295032146

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!