Siirry sisältöön

Vesienhallinnan palvelut

GTK:n vesienhallinnan palvelut vastaavat erilaisiin veden riittävyyden haasteisiin tarjoamalla pohjavesiin, vedentuotannon riskienhallintaan ja laajoihin vesienhallinnan kysymyksiin liittyvää tutkimustietoa ja ymmärrystä.

Lähikuva tutkijan käsistä kaatamassa vesinäytettä pohjavesiputkesta toisen tutkijan pitelemän vesinäytepulloon, taustalla vihreää nurmikkoa.

Palvelun hyödyt

Tekopohjavesiratkaisut selvityksistä toteutukseen

Asiakas saa GTK:lta tekopohjavesiin liittyvät esiselvitykset, toteutettavuusselvitykset sekä asiantuntijapalveluita pilotointiin ja täyden mittakaavan toteutukseen.

Pohjavesien laaturiskien hallinta

GTK tuottaa ja tarjoaa lisätietoa ja ymmärrystä pohjavesien laaturiskeistä erityisesti luonnollisten (geogeenisten) riskien osalta.

Vesienhallinnan ratkaisut ympäristötietoisesti

GTK:n edistämät kestävän vesienhallinnan ratkaisut ovat vähähiilisiä ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia.

Palvelukokonaisuus yhteisiin vesienhallinnan haasteisiin

Valtaosa maapallon käytössä olevista makean veden varoista on pohjavettä. Lisäksi pintavedet ovat usein tavalla tai toisella vuorovaikutuksessa pohjavesien kanssa. Pohjavesiin liittyvällä osaamisella on kasvava tarve ilmastonmuutoksen lisätessä vesivaroihin kohdistuvia paineita.

GTK tarjoaa vesienhallinnan palveluita yhdessä muiden suomalaisten toimijoiden kanssa sekä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Toimintamallimme mahdollistaa monitieteelliset tiimit ja asiakaskohtaisesti suunnitellut palvelut.

Vesienhallinnan palvelumme edistävät ja turvaavat puhtaan veden riittävyyttä maailmanlaajuisesti.

Hydrogeologinen osaaminen varmistaa onnistuneen hankkeen

GTK tarjoaa hydrogeologista asiantuntijaosaamista laajoihin monitieteellisiin ja vaativiin hankkeisiin.

Hydrogeologista tutkimustietoa tarvitaan muun muassa kaivosvesien hallinnassa, tekopohjavesiratkaisuissa, talousvesien riskienhallinnassa (Water Safety Plan, WSP), pohjavesien aiheuttamien terveysriskien hallinnassa sekä vesien kierrätyksessä ja uusiokäytössä.

Vesien kierrätys mahdollistaa myös jätevesissä olevien hiven- ja arvoaineiden talteenoton kaivannaisteollisuudessa ja mineraalien kiertotaloudessa.

Asiantuntijamme tarjoavat lisäksi vesienhallintaan ja siihen kuuluvaan tiedonhallintaan liittyvää koulutusta ja osaamisen vahvistamista.

Jätteiden vähentäminen vesienhallinnalla

Vesien kierrätys- ja uusiokäyttöratkaisuissa tarkastellaan muun muassa puhdistuslietteen uusiokäyttöä ja likaantuneen veden puhdistusta.

Vesienhallinta ja energiatehokkuus

Energiakysymykset ovat merkittävä osa vesienhallinnan kokonaisratkaisuja. Kestävien vesihuollon ratkaisujen edellytyksenä on, että ne ovat myös energiatehokkaita.

Geologi Samrit Luoma tekee tutkimuksia pohjavesiputkella Espoossa.

ASIAKASTARINA

Turun Seudun Vesi Oy – Tekopohjavedestä kestävää tuotantoa ja kansainvälistä vientiä

Turun Seudun Veden ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhteistyön pohjalta toteutettiin kansainvälisesti tunnustettu tekopohjavesiratkaisu, joka noudattelee luonnon omia prosesseja ja toimii esimerkkinä kotimaisen vesihuollon vientituotteesta.

Tutkittua tietoa aiheesta

Tutustu syvemmin aiheeseen tieteellisten julkaisujen ja artikkeleiden, tutkimustyöraporttien ja tutkimusprojektien kautta.

NeAs – Towards Arsenic Safe Drinking Water in Nepal

Promoting Sustainable Water Management with Managed Aquifer Recharge in Vietnam – ProMAR

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Asiakaspäällikkö
+358295032146
Johtava asiantuntija
+358295032333

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!