Siirry sisältöön

Pohjavesialueiden hydrogeologiset selvitykset

GTK:n palvelu tarjoaa kokonaisvaltaista tutkimustietoa ja käsitystä pohjavesimuodostumien geologisesta rakenteesta ja hydrogeologisista olosuhteista. Hydrogeologista selvitystä tarvitaan muun muassa vedenhankinnan ja pohjaveden suojelun suunnittelussa.

Tutkija tarkastelee vesinäytepulloa virtaavan puron äärellä. Ympärillä metsää, jossa auringonvalo siivilöityy puiden läpi.

Palvelun hyödyt

Paikanna potentiaaliset vedenottoalueet

Palvelun avulla voidaan määritellä potentiaaliset alueet ja paikat uusille vedenottokaivoille.

Maankäytön suunnittelua pohjavettä turvaten

Palvelu tukee pohjaveden suojelun huomioimista maankäytön suunnittelussa, esimerkiksi riskejä aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa pohjaveden kannalta turvallisille alueille.

Kattavin palvelutarjoama Suomessa

GTK:lla on Suomen laajin pohjavesialueiden hydrogeologisten selvitysten palvelutarjoama.

Tutkimukseen pohjautuva lähestymistapa pohjavesimuodostumien alueelliseen tarkasteluun

GTK tarjoaa geotieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kokonaisnäkemystä pohjavesimuodostumista. GTK:n tietoaineistot, käytössä olevat tutkimusmenetelmät ja asiantuntijoidemme erikoisosaaminen varmistavat monipuolisen palvelutarjoaman. Palvelumme keskittyvät ensi sijassa alueelliseen tarkasteluun ja tiedon tuottamiseen. Asiantuntijamme käyttävät, kehittävät ja testaavat jatkuvasti uusia tutkimusmenetelmiä, joita ei ole muualla käytössä.

Hydrogeologiset selvitykset mahdollistavat kestävän ja yhteiskunnan kannalta kriittisen vesihuollon.

Hydrogeologisen selvityksen toteutus ja tulosten hyödyntäminen

Hydrogeologiset tutkimukset koostuvat asiakaskohtaisesti suunnitellusta selvityksestä, joka parantaa ymmärrystä pohjavesimuodostuman geologisesta rakenteesta ja hydrogeologisista olosuhteista. Selvityksessä hyödynnetään eri tutkimusmenetelmiä, kuten kairauksia, geofysikaalisia mittauksia, maastokartoituksia sekä vedenlaadun tutkimuksia.

Hydrogeologista selvitystä tarvitaan tyypillisesti vedenhankinnassa, pohjaveden suojelussa ja pilaantumisselvityksissä sekä kohteiden kunnostuksissa. Myös maankäytön suunnittelussa tarvitaan yleisesti pohjavesialueisiin liittyviä selvityksiä. Pohjaveteen perustuvat vesihuoltoratkaisut edistävät ja turvaavat puhtaan veden riittävyyttä Suomessa ja kansainvälisesti.

Kestävä vesienhallinta on ilmastoteko

Energiatehokkuus on nykyaikaisen ja kestävän vesihuollon edellytys. Pohjaveteen perustuvat luonnonmukaiset vesihuoltoratkaisut ovat oikein toteutettuna energiatehokkaita ja auttavat vähentämään ilmastopäästöjä.

Hydrogeologiset selvitykset hyödyttävät useita toimialoja

Esimerkiksi julkinen sektori, vesi- ja ympäristöalan yritykset, rakennuttajat ja maankäytön suunnittelijat sekä kaivannaisala tarvitsevat pohjaveteen liittyviä selvityksiä toiminnassaan.

Kolme tutkijaa ottamassa vesinäytteitä kaislojen ympäröimän vesistön äärellä, taustalla vastarannalla metsää. Syksyinen maisema.

ASIAKASTARINA

Turun Seudun Vesi Oy – Tekopohjavedestä kestävää tuotantoa ja kansainvälistä vientiä

Turun Seudun Veden ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteistyön pohjalta toteutettiin kansainvälisesti tunnustettu tekopohjavesiratkaisu, joka noudattelee luonnon omia prosesseja ja toimii esimerkkinä kotimaisen vesihuollon vientituotteesta.

Tutkittua tietoa aiheesta

Tutustu syvemmin aiheeseen tieteellisten julkaisujen ja artikkeleiden, tutkimustyöraporttien ja tutkimusprojektien kautta.

Hydrogeologia ja globaalimuutos (HYGLO)

Droonit tutkimuskäytössä

Promoting Sustainable Water Management with Managed Aquifer Recharge in Vietnam – ProMAR

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Asiakaspäällikkö
+358295032146
Tulosyksikön päällikkö
+358295035212

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!