Geologi 2020: GTK:s Årsöversikt publicerad

Årsöversikten har samlat in nyckeltal och statistik från det senaste året och belyst några framgångar bland många. Genomförandet av Årsöversikten är annorlunda i år, vilket återspeglar föregående års exceptionella karaktär. 2020 präglades av effekterna av den globala coronapandemin i hela samhället. På GTK sträckte sig reflektionerna bland annat till exportverksamhet och arbetssätt, men återspeglades också i vår övriga verksamhet på olika sätt.

Dessutom var året det första verksamhetsåret för GTK:s resultatavtals- och strategiperiod 2020‒2023. Fokusområdena i vår strategi visade sig vara aktuella när det gäller påverkan och var centrala för vår projektverksamhet. Året 2020 förblev också generaldirektör Mika Nykänens sista verksamhetsår på GTK. Hans översikt kan läsas här.

 

För att lösa stora utmaningar förutsätts nära samarbete och att man kombinerar olika typer av kompetens. Vårt arbete utgår från kunden och samarbete med våra partner. Samarbetet skapar ny kompetens och större påverkan för geologin som vetenskapsområde. ‒ Mika Nykänen, generaldirektör

Årsöversikten 2020 finns även på finska och engelska på vår hemsida.