Utredning av miljödugligheten av varpmaterial och anrikningssand samt optimering av avfallsslagen

I alla skeden av gruvverksamhet behövs utvärdering av förändringar i miljön som bygger på opartisk sakkunskap och forskningsbaserad information. GTK kan helhetsmässigt utvärdera hela projektet eller delar av det.

Innan gruvverksamhet inleds är det viktigt att vara förtrogen med omständigheterna och den naturliga variationen i jordmånen, grundvattnet och bäck- och sjösediment. Det skapar förutsättningar för en transparent bedömning av konsekvenserna och riskerna samt för planering av processen. Mer ingående miljöutredningar av varpmaterial och anrikningssand fastställer hur material ska behandlas i anslutning till varje projekt så att de medför en så liten miljöbelastning som möjligt.

Tjänsternas innehåll

  • Fastställande av miljödugligheten av gruvavfall
  • Mineralogisk och kemisk undersökning samt löslighetsundersökning
  • Potentialen för bildning av sur avrinning
  • Klassificering av varpmaterialets stabilitet med hjälp av en stenartsförteckning eller ett fallspecifikt förfarande

Fördelar för dig

  • Du undgår överraskningar och kan planera projektet bättre på förhand. Innan projektet börjar får du en uppskattning av aspekter som anknyter till varp och anrikningssand.
  • Du får veta vilka möjligheter det finns att utnyttja varpmaterial och anrikningssand.