Geofysikaliska undersökningar av sprickor och kvalitet hos berggrunden

Geofysikaliska undersökningar av sprickor och kvalitet hos berggrunden används som grund för planering av markanvändning, som redskap vid planläggning, vid val av plats för slutlig förvaring samt vid planering av industri- och gruvmiljöer.

Med hjälp av undersökningsresultaten underlättas planeringen och ledningen av byggarbetet och kostnadskalkylerna blir mer exakta. Man kan även skapa en mer exakt tidtabell då man känner till kraven som ställs på byggande i området.

Undersökningar av sprickor och kvalitet hos berggrunden är även ofta ett villkor för att uppfylla villkoren för tillstånd.

Tjänstens innehåll

  • Planering av forskning
  • Utredning av bergkvalitet för bergbyggande eller byggstenobjekt (bl.a. sprickor och krosszoner).
  • Utredning av sprickor i berggrunden och berggrundens kvalitet
  • Mätningar på mark- och vattenområden beroende på metoden
  • Analys och tolkning av mätresultat
  • Rapportering: kartor över anomalier, vertikala genomskärningsbilder, kartor över fragmenteringszoner, sprickmodell, bergmodell (option), bebyggningskartor, 3D-visualiseringar och råvarubedömning för byggstenobjekt.

Fördelar för dig

  • Du känner till bergområdets geofysikaliska egenskaper och kan skapa en mer exakt tidtabell och kostnadskalkyl.