Geofysikaaliset kallion rikkonaisuus- ja laatututkimukset

Kallioperän geofysikaalisia rikkonaisuus- ja laatututkimuksia käytetään maankäytön suunnittelun pohjana, kaavoitustyön välineenä, loppusijoituspaikkojen valinnassa sekä teollisuus- ja kaivosympäristöjen suunnittelussa.

Tutkimustiedon avulla suunnittelun ja kohteiden rakennustöiden ohjaus helpottuu ja kustannusarvioissa päästään parempaan tarkkuuteen. Myös aikatauluarvio pystytään tekemään tarkemmin kun alueen rakentamiselle asettamat vaatimukset ovat seikkaperäisesti selvillä.

Kallion rikkonaisuus- ja laatututkimukset ovat myös usein lupaehtojen täyttymisen ehtona.

Palvelun sisältö

  • Tutkimuksen suunnittelu
  • Kalliorakentamiseen tai rakennuskivikohteeseen liittyvän kalliolaadun selvittäminen (mm. rakoilu ja ruhjevyöhykkeet)
  • Kallioperän rikkonaisuuden ja laadun selvittäminen
  • Mittaukset menetelmästä riippuen maa- ja vesialueilla
  • Mittaustulosten analyysi ja tulkinta
  • Raportointi: anomaliakartat, vertikaalileikkauskuvat, rikkonaisuusvyöhykekartat, rakomalli, kalliomalli (optio), rakennettavuuskartat, 3D-visualisoinnit ja raaka-ainearvio rakennuskivikohteella

Miten hyödyt?

  • Tunnet kallioalueen geofysikaaliset ominaisuudet, pystyt tekemään tarkemman aikataulusuunnitelman ja kustannusarvion.