Strukturgeologi och bergmekanik

Resultatet av GTK:s tjänster för strukturgeologi och bergmekanik är en systematisk strukturgeologisk analys för säkerställande av undersökningsområdets egenskaper och utgångspunkt för modellering av området. Vår styrka inom forskningsområdet är vår organisations mångsidighet och nivån på vetenskaplig forskning.

Vid undersökningen utreds de strukturella dragen hos berggrunden och deras egenskaper, 3D-geometrin för de strukturella dragen hos berggrunden, berggrundens stabilitet och vattenläckor med koppling till sprickor.

Tjänsterna är indelade i två kategorier. Den vetenskapliga nivån hos undersökningar som utförs med hjälp av tjänsterna är alltid beroende av kundens behov. Validerade undersökningsresultat bidrar till att minimera osäkerhetsfaktorerna med koppling till objektet och materialet som produceras i samband med forskningsprojektet kan utöver inom planeringen användas i den externa kommunikationen om projektet.

Strukturgeologisk kartläggning

 • Strukturgeologisk kartläggning med hjälp av blottnings- och tunnelkartläggning och fjärranalys samt utarbetande av en konceptuell modell.
 • Fastställande av nyckelblottningar och strukturgeologisk analys
 • Analysering av existerande strukturgeologiskt material
 • Strukturgeologisk karaktärisering av undersökningsområdet
 • Utredning av områdets strukturgeologiska bakgrund
 • Utredning av egenskaper hos sprickor och förkastningar samt faktorer som styr uppkomsten av dessa.
 • Karta över förkastningar
 • Sammanställning av nytt strukturgeologiskt material för fortsatt forskning (t.ex. modellering)

Analysering av byggnadsgeologiskt och bergmekaniskt material

 • Analysering av existerande och nytt strukturgeologiskt och bergmekaniskt material
 • Precisering och validering av strukturgeologisk modell/geologiska egenskaper för undersökningsområdet
 • Specificering av strukturell kontroll av 3D-modeller och minimering av osäkerheter
 • Utredning av strukturella kontroller av egenskaperna hos berggrunden
 • Egenskaper hos nätet av sprickor
 • Bergmekaniska egenskaper hos sprickor
 • Paleospänningsanalyser
 • Strukturgeologiskt validerad 3D-modell
 • Bedömning av strukturernas stabilitet för riskanalys

Tjänsternas innehåll

 • Planering av undersökningen tillsammans med kunden
 • Sammanställande av existerande och nytt material
 • Utförande och samordning av undersökningar
 • Analys och tolkning
 • Informationshantering och rapportering I rapporteringen ingår modeller och karaktärisering som förutsätts av forskningsproblemet.

Fördelar för dig

 • Du får en systematisk strukturgeologisk analys av ditt objekt samt nödvändiga geologiska modeller.
 • GTK:s omfattande vetenskapliga kompetens stöder högklassigt forskningsarbete.