Rakennegeologia ja kalliomekaniikka

GTK:n rakennegeologia ja kalliomekaniikka -palvelujen tuloksena on systemaattinen rakennegeologinen analyysi tutkimuskohteen ominaisuuksien varmentamiseksi ja kohteen mallinnuksen lähtökohdaksi. Vahvuutenamme tutkimusalueella on organisaatiomme monipuolisuus ja tieteellisen tutkimuksen taso.

Tutkimuksessa selvitetään kallioperän rakenteelliset piirteet ja niiden ominaisuudet, kallioperän rakenteellisten piirteiden 3D-geometria, kallioperän stabiilisuus ja rakoihin liittyvät vesivuodot.

Palvelut jakautuvat kahteen alaosioon. Niillä tehtävä tieteellisen tason tutkimus toteutetaan aina asiakkaan kohdekohtaisten tarpeiden mukaisesti. Varmennettu tutkimustieto auttaa minimoimaan kohteeseen liittyvät epävarmuustekijät, ja tutkimusprojektin yhteydessä tuotettavasta materiaalista on hyötyä suunnittelun lisäksi projektin ulkoisessa viestinnässä.

Rakennegeologinen kartoitus

 • Rakennegeologinen kartoitus paljastuma- ja tunnelikartoituksen ja kaukokartoituksen avulla, konseptuaalisen mallin laadinta
 • Avainpaljastumien määritys ja rakennegeologinen analyysi
 • Olemassa olevan rakennegeologisen aineiston analysointi
 • Tutkimuskohteen rakennegeologinen karakterisointi
 • Tutkimuskohteen rakennegeologisen taustan selvittäminen
 • Rakoilun ja siirrosten ominaisuuksien selvittäminen ja niiden muodostumisen ohjaavat tekijät
 • Siirroskartta
 • Uuden rakennegeologisen aineiston kokoaminen jatkotutkimuksia varten (esim. mallinnus)

Rakennegeologisen ja kalliomekaanisen aineiston analysointi

 • Olemassa olevan ja uuden rakennegeologisen ja kalliomekaanisen aineiston analysointi
 • Tutkimuskohteen rakennegeologisen mallin/geologisten ominaisuuksien tarkennus ja validointi
 • 3D-mallien rakenteellisen kontrollin tarkentaminen ja epävarmuuksien minimointi
 • Kallioperän ominaisuuksien rakenteellisten kontrollien selvittäminen
 • Rakoverkon ominaisuudet
 • Rakojen kalliomekaaniset ominaisuudet
 • Paleojännitysanalyysit
 • Rakennegeologisesti validoitu 3D-malli
 • Rakenteiden stabiilisuuden arviointi riskianalyysia varten

Palvelujen sisältö

 • Tutkimuksen suunnittelu yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • Olemassa olevan ja uuden aineiston kokoaminen
 • Tutkimusten teko ja koordinointi
 • Analyysi ja tulkinta
 • Tutkimuksen tiedonhallinta ja raportointi. Raportointiin kuuluu tutkimusongelman edellyttämät mallit ja karakterisointi.

Miten hyödyt?

 • Saat kohteestasi systemaattisen rakennegeologisen analyysin sekä tarvittavat geologiset mallit.
 • GTK:n laaja tieteellinen osaaminen tukee laadukasta tutkimustyötä.