Undersökningar för berg- och ledbyggande

Lyckad budgetering och tidsplanering av byggarbete kräver tillräcklig bakgrundsinformation. Undersökningar för berg- och ledbyggande producerar sammanställt undersöknings- och mätningsmaterial som möjliggör framgångsrikt genomförande av projekt.

Vid undersökningarna utreds instabila områden och bergkvaliteter hos området som bebyggs och en fragmenterings- och riskbedömning för berggrunden skapas utgående från geologi och geofysik.

Materialet förs in i beställarens datasystem i lämpligt format. Rapporten utgörs av en skriftlig del, digitala modeller för området samt observationsmaterial.

Tjänstens innehåll

  • Planering av forskning
  • Sammanställning och förhandstolkning av existerande material.
  • Terrängundersökning som inkluderar berggrundens litologi, duktil och skör struktur. Som hjälp används bl.a. geofysiska mätningar, 3D-fotogrametrisk dokumentering och drönare.
  • Analysering och tolkning av materialet (struktur- och byggnadsgeologi)
  • Geologisk beskrivning och riskbedömning av berget eller berggenomskärningen
  • Utredning av bergresursernas lämplighet med hjälp av strukturgeologisk tolkning.
  • Resultatrapportering och modeller: byggbarhetsmodell för berggrunden, modell för svaga zoner, berggrundens sprickstruktur och sköra egenskaper hos berggrunden.

Fördelar för dig

  • Du känner till områdets egenskaper, har tillräcklig information för planering och undviker överraskningar.
  • Du känner geologiska riskfaktorer med koppling till bergområdens och leders säkerhet för byggobjektet. Materialet som samlats in och modellen som uppkommer som resultat rapporteras i lättanvänt format som man kommit överens om på förhand tillsammans med kunden.
  • Ekonomiska besparingar i synnerhet på lång sikt.