Bibliotek, digitalt arkiv och dokumenthantering

Geologi är en ytterst informationsintensiv bransch. Ett fungerande digitalt arkiv, dokumenthantering och bibliotek är en förutsättning för såväl effektiv verksamhet som webbapplikationer för utnyttjande av information. 

Med hjälp av GTK får du tillgång till moderna materialtjänster som är oberoende av tid och plats och ser till att informationen är organiserad och mångsidigt tillgänglig. Våra tjänster omfattar samtliga delområden inom förvaring och hantering av geodata, från definition av datahanteringsprocessen till utbildning av personalen.

Tjänstens innehåll

 • Dagsläge och kartläggning av behov
 • Inventarieschema för arkivmaterial
 • Kalkylmodell för förvaringskostnaderna för digitalt arkiv vs. pappersarkiv.
  Processbeskrivning för elektronisk hantering av material och dokument, hanteringsmodell för dokumentlivscykel och klassificering av dokument.
 • Planering, skanningsprocesser och materialhantering på servrar för digitaliseringsprojekt
 • Kvalitetssäkring av digitalt material och CAF-självutvärderingsguide
 • Materialförteckningar och produktion av metadata (datamodeller och standarder)
 • Konsultering för utveckling av digitala bibliotekstjänster
 • Konsultering vid jämförelse, val och anskaffning av bibliotekssystem.

Fördelar för dig

 • Din organisation får tillgång till välorganiserade digitala lösningar för långtidsförvaring samt ett kostnadseffektivt modernt bibliotekssystem med kundgränssnitt.
 • Din bibliotekspersonal känner till verksamhetsmiljön.  De känner till e-material, de viktigaste standarderna och formaten inom branschen och är proffs på informationssökning.
 • Din organisations material förvaras på ett datasäkert sätt och är kvalitetssäkrat.
 • Processen är dokumenterad och din organisation har tillgång till nödvändiga anvisningar och utbildningsmaterial.