Kirjasto, digitaalinen arkisto ja asiakirjahallinto

Geologia on voimakkaasti tietointensiivinen ala. Toimiva digitaalinen arkisto, asiakirjahallinto ja kirjasto ovat sekä tehokkaan toiminnan että tiedon hyödyntämiseen tarkoitettujen verkkosovellusten edellytys.

GTK:n avulla saat käyttöösi ajasta ja paikasta riippumattomat modernit aineistopalvelut, joiden avulla tiedot ovat järjestyksessä ja monipuolisesti käytettävissä. Palvelumme kattavat kaikki geotiedon säilytyksen ja hallinnan alueet tiedonhallintaprosessin määrittelystä henkilökunnan koulutukseen.

Palvelun sisältö

 • Nykytila- ja tarvekartoitus
 • Arkistoaineiston inventaariokaavio
 • Digitaalisen vs. paperiarkiston säilyttämiskustannusten laskentamalli
 • Sähköisten arkisto- ja asiakirjahallinnon prosessikuvaus ja asiakirjojen elinkaaren hallintamalli sekä asiakirjojen luokittelu.
 • Digitointiprojektin suunnittelu, skannausprosessit ja aineistonhallinta palvelimilla
 • Digitaalisen aineiston laadunvarmistus ja CAF-itsearviointiopas
 • Aineistoluettelot ja metatietojen tuottaminen (tietomallit ja standardit)
 • Konsultointi digitaalisten kirjastopalveluiden kehittämiseksi.
 • Konsultointiapu kirjastojärjestelmien vertailussa, valinnassa ja hankinnassa.

Miten hyödyt?

 • Organisaatiosi saa käyttöön hyvin organisoidut digitaaliset pitkäaikaissäilytysratkaisut sekä kustannustehokkaan nykyaikaisen kirjastojärjestelmä asiakaskäyttöliittymällä
 • Kirjastohenkilöstösi osaa ja tuntee toimintaympäristön. He tuntevat E-aineistot, alan tärkeimmät standardit, formaatit ja ovat tiedonhaun ammattilaisia.
 • Organisaatiosi aineisto säilytetään tietoturvallisesti ja se on laatuvarmistettu.
 • Prosessi on dokumentoitu ja organisaatiollasi on tarvittava ohjeistus ja koulutusmateriaali