Produktion av digitala kartor och material

Användning av metoder inom artificiell intelligens, modellering och dataanalys samt kraven på datadistribution förutsätter kvalitetssäkrad produktion av kartor och material. Högklassigt material ger mervärde och en systematisk process för dataproduktion ger en smidigare vardag för organisationens anställda. 

Digitala, väl förvaltade och högklassiga material är en nödvändighet för aktörer inom geologi.  Med hjälp av våra tjänster tillhandahålls geologiska material i ett format som möjliggör vidareförädling, produktifiering och distribution. Inom materialprojekt som förverkligas tillsammans med oss ökar expertisen och den praktiska kompetensen inom organisationen. Efter detta kan anställda inom organisationen på egen hand producera och underhålla mer högklassiga karttolkningar och material.

Tjänster inom materialproduktion

 • Dagsläge och kartläggning av behov
 • Planering av digitaliseringsprojekt
 • Handledning vid anskaffning av utrustning, Utbildning för ibruktagning
 • Skanningsprocesser
 • Koordinatsystem och -transformationer
 • Georefererande och digitalisering
 • Kvalitetssäkring av digitala material
 • Planering, skapande och användning av geodatabaser
 • Materialhantering på server
 • Produktion av materialförteckningar och metadata

Tjänster inom kartproduktion

 • Planering av geovetenskapliga kartor utgående från kundens behov
 • För geodatabaskartmaterial
 • Produktion av kartor av existerande eller nya geodatamaterial med hjälp av programvaror för geodata.
 • Förbättrande av kvaliteten hos existerande kartmaterial för fortsatt användning.
 • Tolkning av material

Fördelar för dig

 • Du får ett digitalt kvalitetssäkrat material och en digital lagringslösning som motsvarar dina behov.
 • Dokumenterad process för digitalisering och kvalitetsförbättring som underlättar fortsatt utveckling.
 • Din organisation kan i framtiden på egen hand kvalitetssäkra er verksamhet.