Digitaalinen kartta- ja aineistotuotanto

Tekoälyn, mallinnuksen ja data-analyysin menetelmien hyödyntäminen ja tiedon jakamisen vaatimukset edellyttävät laatuvarmistettua kartta- ja aineistotuotantoa. Laadukas aineisto tuottaa enemmän lisäarvoa ja systemaattinen tiedontuotantoprosessi tekee työntekijöiden arkipäivästä sujuvaa.

Digitaaliset, hyvin hallitut ja laadukkaat aineistot ovat geologian alan toimijoille välttämättömiä. Palveluidemme avulla geologiset aineistot saadaan muotoon, jossa niiden jatkojalostus, tuotteistus ja ja jakeluovat mahdollisia. Meidän kanssamme toteutettujen aineistoprojektien yhteydessä oman organisaatiosi asiantuntemus ja käytännön osaaminen kasvavat. Työntekijät pystyvät tämän jälkeen tuottamaan ja ylläpitämään aiempaa laadukkaampia karttatulkintoja ja aineistoja itsenäisesti.

Aineistotuotannon palvelut

 • Nykytila- ja tarvekartoitus
 • Digitointiprojektin suunnittelu
 • Opastus laitehankinnoissa
 • Käyttöönottokoulutus
 • Skannausprosessit
 • Koordinaattijärjestelmät ja -transformaatiot
 • Georeferointi ja digitointi
 • Digitaalisen aineiston laadun varmistus
 • Paikkatietokantojen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö
 • Aineistonhallinta palvelimella
 • Aineistoluettelot ja metatietojen tuottaminen

Karttatuotannon palvelut

 • Geotieteellisten karttojen suunnittelu asiakastarpeiden pohjalta
 • Paikkatietokannat kartta-aineistoja varten
 • Karttojen tuottaminen olemassa olevista tai uusista paikkatietoaineistoista paikkatieto-ohjelmistojen avulla
 • Olemassa olevan karttamateriaalin laadun parantaminen jatkokäyttöön sopivaksi
 • Aineistojen tulkinta

Miten hyödyt?

 • Saat digitaalisen laatuvarmistetun aineiston ja tarpeisiisi sopivan digitaalisen tallennusratkaisun.
 • Dokumentoitu digitalisointi- ja laadunparannusprosessi, joka auttaa jatkokehitystyössä.
 • Organisaatiollasi on kyky jatkossa itsenäiseen laatuvarmistettuun toimintaan.