Geologisk utredning av havsbotten

Byggande på havsområde innefattar egna geologiska särdrag och riskfaktorer som måste beaktas och förutsägas för att projektet ska framskrida som planerat och kostnader ska kunna hanteras.

I det geologiska forskningsarbetet ingår som en central del val och karaktärisering av lämpliga placeringsorter och minimering av osäkerhetsfaktorer i olika skeden av projektet.

GTK erbjuder tillförlitligt producerad och objektiv information om havsbottnens geologiska struktur, sedimentering och erosions- och miljöförhållanden. Vår maringeologiska enhet är en oberoende aktör inom området och har en betydande nationell roll som föregångare och bevarare av expertkunskapen inom området.

Informationen behövs vid skapandet av en infrastruktur, men även för MKB-utredningar, tillståndsprocesser och uppföljning av miljöns tillstånd. Omsorgsfullt utredningsarbete stöder även social acceptans av byggprojekt.

Undersökningsområden

  • Utredningar av föroreningar
  • Utredningar av jordmaterial i havsbottnen
  • Utredningar för byggande på havsbotten
  • Geologisk utredning av miljöförhållandena på havsbotten

Tjänstens innehåll

  • Kundens behov säkerställs och man kommer överens om undersökningens exakthet.
  • Planering, samordning och förverkligande av geologiska undersökningar.
  • Geologisk utredning av havsbottnens struktur: lodningsundersökningar och provtagning samt analystjänster, jordartsskikt, sedimentundersökningar, bottenkvalitetskarta
  • Tolkning och rapportering av undersökningsmaterialen

Fördelar för dig

  • Du undviker överraskningar och ditt infrastrukturprojekt framskrider enligt planerad tidtabell och budget. Du vet vad du håller på med.
  • Du uppfyller myndighetskraven för byggande.