Merenpohjan geologinen selvitys

Merialueelle toteutettava rakentaminen sisältää omat geologiset ominaispiirteensä ja riskitekijänsä joiden huomioiminen ja ennakoiminen on tärkeää projektin etenemisen ja kustannusten hallinnan kannalta.  

Geologinen tutkimustyö sisältyy keskeisesti sopivien sijoituspaikkojen valintaan ja karakterisointiin sekä projektin eri vaiheiden epävarmuustekijöiden minimointiin.   

GTK tarjoaa asianmukaisin menetelmin tuotettua, luotettavaa ja objektiivista tietoa merenpohjan geologisesta rakenteesta, sedimentaatiosta sekä eroosio- ja ympäristöolosuhteista. Merigeologian yksikkömme on riippumaton alan osaaja ja sillä on merkittävä kansallinen rooli alan asiantuntemuksen edistäjänä ja ylläpitäjänä.  

Tietoa tarvitaan infrastruktuurin rakentamisen lisäksi YVA-selvityksiin, lupaprosesseihin ja ympäristön tilan seurantaan. Huolellinen selvitystyö myös osaltaan tukee rakennusprojektien sosiaalista hyväksyntää.  

Tutkimusalueita

  • Haitallisten aineiden selvitykset
  • Merenpohjan maa-ainesselvitykset
  • Merenpohjan rakentamista palvelevat tutkimukset
  • Merenpohjan ympäristöolosuhteiden selvitys 

Palvelun sisältö  

  • Varmennetaan asiakkaan tarpeet ja sovitaan tutkimuksen tarkkuudesta  
  • Geologisten tutkimuksien suunnittelu, koordinointi sekä tutkimuksien toteutus  
  • Merenpohjaneologisen rakenteen selvitys: luotaus-tutkimukset ja näytteenotto & analyysipalvelut, maalajikerrokset, sedimenttitutkimukset, pohjalaatukartta  
  • Tutkimusaineistojen tulkinta ja raportointi 

Miten hyödyt?  

  • Vältyt yllätyksiltä ja infrastruktuuriprojektisi etenee suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Tiedät mitä olet tekemässä. 
  • Täytät rakentamisen viranomaisvaatimukset.