Miljöriskbedömningar

Med hjälp av miljöriskbedömning kan du rikta de investeringar som behövs för hantering och minskning av utsläpp till de rätta objekten. Investeringarna ger den bästa avkastningen för både aktören och miljön när utvecklingen av processerna prioriteras med stöd av tillförlitlig forskningsbaserad information.

Bedömningen görs med anknytning till den normala verksamheten i produktionsmiljön t.ex. som en del av MKB-förfarandet. Undersökningen identifierar existerande utsläppskällor och utreder transportlederna och halterna av olika ämnen. Resultatet är en rapport över de risker som verksamheten medför.

Miljöriskbedömningen kan kompletteras med bedömning av ekologiska risker och hälsorisker. Dessa delar av undersökningen utförs av GTK:s partner.

Tjänstens innehåll

  • Kundens behov specificeras
  • Existerande utsläppskällor identifieras och utsläppens kvalitet (aggregationstillstånd), mängder (halter) och spridning fastställs. Spridning undersöks i jordmånen, bottensediment samt yt- och grundvatten.
  • Option: en mer omfattande riskanalys som GTK gör med sina samarbetspartner

Fördelar för dig

  • Du är förtrogen med effekterna av din verksamhet och de risker som förknippas med den, och du vet hur du kan svara på dem.
  • Du får en undersökningsrapport som betonar det mest väsentliga för din verksamhet.
  • Du kan prioritera och välja de viktigaste investeringsobjekten.