Ympäristöriskinarvioinnit

Ympäristöriskinarvioinnin avulla pystyt kohdistamaan päästöjen hallintaan ja pienentämiseen tarvittavat investoinnit oikeisiin kohteisiin. Investoinneille saadaan sekä toimijan että ympäristön kannalta paras tuotto kun prosessien parannukset tehdään priorisoidusti ja luotettavaan tutkimustietoon nojautuen.

Arviointi tehdään liittyen tuotantoympäristön normaalitoimintaan esim. YVA-prosessin osana. Tutkimuksessa tunnistetaan olemassa olevat päästölähteet, selvitetään kulkeutumisreitit ja aineiden pitoisuudet. Tuloksena on raportti toiminnan sisältämistä riskeistä.

Ympäristöriskinarviointiin voidaan yhdistää ekologisten ja terveysriskien arviointi. Nämä tutkimusosiot tehdään GTK:n kumppanien toimesta.

Palvelun sisältö

  • Asiakkaan tarpeiden määrittely
  • Olemassa olevien kohteiden päästölähteiden tunnistaminen sekä päästöjen laadun (olomuodot) määrän (pitoisuudet) sekä leviämisen määrittely. Leviämisen tutkimusalueita ovat maaperä, pohjasedimentti sekä pinta- että pohjavedet.
  • Optiona laajempi riskianalyysi kumppaneiden kanssa

Miten hyödyt?

  • Tunnet toimintasi vaikutukset, siihen liittyvät riskit ja osaat vastata niihin.
  • Saat oman toimintasi kannalta olennaisimpiin kohtiin painottuvan tutkimusraportin.
  • Osaat priorisoida ja valita tärkeimmät tarvittavat investointikohteet.