Modellering inom mineralpotentialforskning

I samband med malmprospekterinsprojekt skapas en bättre helhetsbild och förståelse för strukturgeologin med 2D- och 3D-modellering.

Modelleringen gör det lättare att hitta områden med potential samt rikta in provtagning och borrning med hjälp av indikatorer för olika malmtyper. Användning av modellering innebär kostnadsbesparingar och minskar nödvändiga investeringar i terrängarbetet.

GTK:s modelleringstjänster utgörs av prospektivitetsmodellering, zonmodellering och geologisk 3D-modellering. I tjänsterna ingår även skapande och utnyttjande av en mineralsystemmodell. Modelleringen utförs av GTK:s experter som utnyttjar sin kännedom om regionala särdrag vid tolkningen.

Tjänstens innehåll

  • Geologisk prospektivitetsmodellering, zonmodellering och 3D-modellering, inklusive strukturtolkning.
  • Skapande och utnyttjande av mineralsystemmodell: Regional geologi, strukturer, tektonik, metamorfos och förändring

Fördelar för dig

  • Du får en modell som bygger på existerande material för mineralpotentialen hos området som undersöks och faktorer som påverkar potentialen.
  • Du sparar kostnader tack vare provtagning, geofysiska mätningar och inriktning av borrning.