Mallinnus mineraalipotentiaalitutkimuksessa

Malminetsintäprojektien yhteydessä kokonaiskuvan ja rakennegeologian ymmärrystä lisää 2D- ja 3D-mallinnus.

Mallinnus helpottaa potentiaalisten alueiden löytymistä sekä näytteenoton ja kairauksen kohdennusta malmityyppikohtaisten indikaattoreiden avulla. Mallinnuksen keinoin tehtävä kohdennus säästää kustannuksia ja vähentää maastotyöhön tarvittavia investointeja.

GTK:n tarjoamia mallinnuspalveluja ovat prospektiivisuusmallinnus, vyöhykemallinnus ja geologinen 3D mallinnus. Palveluihin sisältyy myös mineraalisysteemimallin luominen ja hyödyntäminen. Mallinnuksen tekevät GTK:n asiantuntijat, joilla on tulkinnan apuna alueellisten erityispiirteiden tuntemus.

Palvelun sisältö

  • Geologinen prospektiivisuusmallinnus, vyöhykemallinnus ja 3D-mallinnus, sisältäen rakennetulkinnan.
  • Mineraalisysteemimallin luominen ja hyödyntäminen: Alueellinen geologia, rakenteet, tektoniikka, metamorfoosi ja muuttuminen

Miten hyödyt?

  • Saat olemassa olevan aineiston perusteella mallin tutkittavan alueen mineraalipotentiaalista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
  • Säästät kustannuksissa näytteenoton, geofysiikan mittausten ja kairauksen kohdentamisen ansiosta.