Terrängarbete inom forskning i mineralpotential

Vid terrängarbete implementeras projekt- och forskningsplanen. Tjänstens delhelheter utgörs av kartläggning, mätning, provtagning, analys, tolkning och rapportering i anslutning till det valda undersökningsområdet. Vi förbinder oss till bästa praxis inom branschen i vår verksamhet.

Terrängarbetet kan utföras i samarbete med entreprenörer och GTK:s nätverkspartner. GTK bistår vid valet och upphandlingen av lämpliga entreprenörer. Utöver detta underlättar vår långa riksomfattande erfarenhet sammanställande av ett effektivt projektteam, handledning och metodval.

I analys- och undersökningsskedet har du tillgång till GTK:s lokala specialkännedom, resurser och erfarenhet av särdragen hos den finländska berggrunden. Provtagningsmetoderna väljs i enlighet med internationella standarder.

Tjänstens innehåll

  • Val och upphandling av entreprenörer
  • Geologisk kartläggning av berggrunden, jordmånen och strukturer
  • Planering och genomförande av geokemisk provtagning och behandling av resultaten
  • Geofysiska mätningar, processering och tolkning
  • Rapportering om borrkärnor och hyrning av rapporteringsutrymmen
  • Auditering och kvalitetskontroll för projekt

Fördelar för dig

  • Lättare att hitta entreprenörer och sammanställa ett projektteam.
  • Du får en tillförlitlig geologisk grund för beslut.
  • Projektet framskrider smidigt enligt tidtabellen med lämpliga entreprenörer.
  • Resultaten uppfyller internationella standarder och kvalitetskrav.