Mineraalipotentiaalin tutkimuksen maastotyöt

Maastotöissä edeltävä projekti- ja tutkimussuunnittelu viedään käytäntöön. Palvelun osakokonaisuuksia ovat valittuun tutkimusalueeseen liittyvät kartoitus, mittaukset, näytteenotto, analysointi, tulkinta ja raportointi. Toimimme alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Maastotyöt voidaan toteuttaa yhteistyönä urakoitsijoiden ja GTK:n verkostokumppanien kanssa. GTK auttaa sopivien urakoitsijoiden valinnassa ja kilpailutuksessa. Tämän lisäksi pitkä valtakunnallinen kokemuksemme helpottaa tehokkaan projektitiimin kokoamisessa, ohjaamisessa ja menetelmien valinnassa.

Analysointi- ja tutkimusvaiheessa käytössä on GTK:n paikallinen erityistuntemus, resurssit ja kokemus Suomen kallioperän erityispiirteistä. Näytteenottomenetelmät valitaan kansainvälisten standardien mukaisesti.

Palvelun sisältö

  • Urakoitsijoiden valinta ja kilpailutus.
  • Kallioperän, maaperän ja rakenteiden geologinen kartoitus
  • Geokemiallisen näytteenoton suunnittelu, toteutus ja tulosten käsittely
  • Geofysiikan mittaukset, prosessointi ja tulkinta
  • Kairasydänraportointi ja raportointitilojen vuokraus
  • Projektin auditointi ja laadunvalvonta

Miten hyödyt?

  • Urakoitsijoiden ja projektitiimin kokoaminen helpottuu
  • Saat luotettavat geologiset perusteet päätöksenteon pohjaksi.
  • Projekti etenee sujuvasti ja aikataulun mukaisesti sopivien urakoitsijoiden kanssa.
  • Tulokset ovat kansainvälisten standardien ja laatuvaatimusten mukaiset.