Modellering av reaktiv transport

Processer som bygger på utnyttjandet av naturresurser belastar miljön. Med hjälp av förhandsundersökning och modellering kan man bedöma den belastning som verksamheten medför, och med hjälp av denna information är det möjligt att bygga upp och optimera processen på ett sådant sätt att miljökonsekvenserna fortlöpande är i linje med principen för hållbar utveckling.

Modelleringen av reaktiv transport består av en spatial bedömning av halterna i form av en tidsserie och av en undersökning av halternas och föreningarnas förändring som en funktion av tiden.  Undersökningsresultatet är en helhetsuppfattning som omfattar de kemiska och mineralogiska resultaten och tolkningarna av dem. GTK erbjuder denna oberoende avancerade undersökningstjänst i en form som är världsunik.

Resultaten av transportanalysen används bl.a. för att välja och optimera vattenreningsmetoderna. Med hjälp av förhandsinformationen är det möjligt att styra utrustnings- och bygginvesteringar till potentiella problemställenr som medför höga kostnader, om riskerna slår in.

Ett gruvprojekt där man strävar efter att systematiskt förutse och minimera miljökonsekvenserna redan i det inledande skedet vinner lättare godkännande i samhället och hos olika intressentgrupper.

Tjänstens innehåll

  • Undersökningen utreder transporten av ämnena och deras reaktioner under transporten i 2D-/3D-miljö.
  • Hydrogeologisk undersökning som grund för en strömningsmodell
  • Vattenkemisk undersökning som utgångsmaterial för en reaktiv modell
  • Mineralogisk undersökning som utgångsmaterial för en reaktiv modell
  • Strömningsmodellering och modellering av ämneshalterna med stöd av fördelningskoefficienter
  • Reaktiv modellering
  • Tolkning och rapportering av undersökningsresultaten

Fördelar för dig

  • Med stöd av undersökningsresultaten kan du uppskatta utsläppen från gruvan och deras konsekvenser för miljön. Du kan lita på att din gruvverksamhet är i linje med principen för hållbar utveckling.
  • Du är förtrogen med de viktigaste investeringsobjekten med tanke på miljökonsekvenserna. Du får de uppgifter som behövs för att planera metoderna för hanteringen av utsläpp.
  • Gruvprojektet får lättare socialt godkännande.