Undersökningar av konstgjort grundvatten

Konstgjort grundvatten är, rätt utnyttjat, en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för en hållbar hantering av vattenresurser i regioner där de naturliga grundvattenreserverna inte är tillräckliga för att tillgodose vattenförsörjningsbehoven.

Konstgjort grundvatten produceras genom att öka grundvattenbildningens naturliga kapacitet, till exempel så att obehandlat eller förbehandlat ytvatten eller regnvatten, som samlats upp under regnperioden, infiltreras genom marken till en grundvattenformation på ett kontrollerat sätt.
Med konstgjort grundvatten kan man ta itu med de ökande vattenförsörjningsutmaningarna i såväl Finland som resten av världen. Detta möjliggör en hållbar hantering av vattenresurser året runt, även i regioner där nederbörden fördelas ojämnt på hela året och där perioderna av torka kan vara långa till följd av klimatförändringen. Genom lösningar med konstgjort grundvatten kan man även hantera och minimera problem som uppkommit vid överförbrukning av grundvatten, såsom försaltning av grundvattnet och landsänkning.

Tjänstens innehåll

  • Geologiska och hydrogeologiska undersökningar i den första fasen av projekt med konstgjort grundvatten
  • Flödesmodellering av grundvatten
  • Geokemi för konstgjort grundvatten
  • Spårämnesprover
  • Isotopundersökningar

Fördelar för dig

  • Du kan bedöma om en grundvattenformation lämpar sig för produktion av konstgjort grundvatten.
  • Du vet hur infiltrering av råvatten påverkar grundvattnets flöde, formationens riklighet och kvaliteten på det naturliga grundvattnet.
  • Du kan försäkra dig om att infiltreringen av grundvattnet är miljösäker.