Kestävä rakentaminen

GTK kerää ja tulkitsee tietoa kestävän yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen edistämiseksi.

GTK arvioi maa- ja kallioperän soveltuvuutta rakentamiseen, kartoittaa maa- ja kallioperään liittyviä riskejä sekä tuottaa tulkintoja yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Geomallien hyödyntäminen parantaa yhdyskunta- ja väylärakentamisen kustannustehokkuutta erityisesti kallio- ja pehmeikköalueilla. Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa GTK kytkee geomallit osaksi alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista.

GTK:n jalostama tieto edistää rakentamisen kustannustehokkuutta ja järkevää aluesuunnittelua