Kestävä rakentaminen

Keräämme ja tulkitsemme tietoa kestävän yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen edistämiseksi.

Arvioimme maa- ja kallioperän soveltuvuutta rakentamiseen, kartoitamme maa- ja kallioperään liittyviä riskejä sekä tuotamme tulkintoja yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Geomalliemme hyödyntäminen parantaa yhdyskunta- ja väylärakentamisen kustannustehokkuutta erityisesti kallio- ja pehmeikköalueilla. Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kytkemme geomallit osaksi alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista.

Jalostamamme tieto edistää rakentamisen kustannustehokkuutta ja järkevää aluesuunnittelua