CCSP CLEEN

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2011 - 31.12.2016

Esittely

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ohjelman (CCSP) tavoitteena on kehittää CCS teknologiaan liittyviä ratkaisuja jotka voisivat johtaa pilotteihin ja demonstraatioihin ohjelman loppuun mennessä. Tavoitteena on myös luoda vahva tieteellinen perusta CCS-teknologian, -konsepteille ja -puitteiden kehittämiselle sekä perustaa aktiivinen ja kansainvälinen CCS yhteistyö.

Projektilistaukseen