CGS Baltic

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2016 - 31.12.2017

Esittely

EU:n Itämeristrategian siemenrahaprojekti missä varsinainen projekti tähtää CO2 päästöjen vähentämiseen Itämerialueella, CO2 talteenottoa ja varastointi (CCS) teknologian avulla. Projekti aikoo perustaa kansainvälinen konsortio tärkeimpien sidosryhmien kesken, koostuen geologisista tutkimuslaitoksista, teollisuudesta ja viranomaisista. Tämä yhteenliittymä aikoo luoda luotettavaa tietoa CCS:n geologisista mahdollisuuksista ja riskeistä Itämeren paleotsooisissa muodostelmissa.

Projektilistaukseen