Geotietovaranto ja digitaaliset ratkaisut

Projektin tutkimusalue
Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.01.2020 - 31.12.2020

Esittely

Projektissa kehitetään ja ylläpidetään geotietovarantoa, geotietojärjestelmän tutkimuksen ja tiedonkeruun digitaalisia ratkaisuja sekä GTK:n palvelutarjontaan kuuluvia digitaalisia asiakasratkaisuja. Projektiin sisältyy tarpeen mukaan myös ulkoisten tietovirtoihin liittyvä tiedonhallinta ja –jakelu.

WP1:ssä tuotetaan uusia tietotuotteita ja parannetaan geotietovarannon aineistojen laatua ja käytettävyyttä.
WP2:ssa kehitetään GTK:n aineistojen hallintaa sekä tiedonkeruun ja tutkimuksen työkaluja.
WP3:ssa tuotetaan ja kehitetään digitaalisia asiakasratkaisuja.
WP4:ssa toteutetaan GTK:n arkiston siirto Kansallisarkistoon.

GTK:n omarahoitteinen projekti.

Projektilistaukseen