ILPO – Malminetsinnän aluetaloudelliset vaikutukset ja niiden hyödyntäminen Itä-Lapin elinkeinoelämässä

Esittely

Itä-Lapin kuntayhtymän, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa (ILPO) määritellään ne aluetaloudelliset vaikutukset, joita malminetsintävaiheen työt tuottavat alueellisesti ja hyödynnetään selvitystä alueen elinkeinoelämän kehittämiseen. Tämä puolestaan pohjautuu geologiseen ja malminetsinnälliseen asiantuntemukseen.

Hankkeessa tuotettu tieto tukee yrityksiä kohdentamaan ja kehittämään omia tuotteita ja palveluita malminetsintävaiheen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tuotettua tietoa voidaan käyttää malminetsintää koskevassa tietoon perustuvassa päätöksenteossa.

Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä. Hankealueeseen kuuluvat Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski. Hankkeen kokonaisbudjetti on 285 855 €. Hanketta rahoittavat Lapin liiton EAKR / Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto 228 683 € (80%) ja Itä-Lapin kunnat, GTK sekä Lapin yliopisto 57 172 € (20%).

ILPO -hankejuliste (pdf)

Projektilistaukseen