NGFF ja 3D Suomi ratkaisut

Projektin tutkimusalue
Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.01.2020 - 31.12.2023

Esittely

Projektin keskeisinä tavoitteina on

1) uudistaa geotiedon hallintaratkaisuja tukemaan mallinnustiedon sekä muun uudenlaisen tiedon tuottamista ja kokoamista,
2) uudistaa GTK:n tietoarkkitehtuuria ja
3) parantaa palvelutasoa.

GTK:n omarahoitteinen projekti.

Projektilistaukseen