Hänt under verksamhetsåret

Investeringar i forskning

Projektet Djupborrhålet i nordöstra Österbotten inleddes i september i södra Kuusamo. Inom projektet borras ett tre kilometer djupt borrhål i forskningssyfte som ger GTK:s enheter och samarbetspartner en unik möjlighet till forskning och utveckling i djupborrhålsmiljö. Till sin storlek är projektet en betydande FUI-investering. Under året gjordes även flera betydande investeringar i forskningsutrustning, till exempel anskaffningen av en mikroanalysator och mineralforskningsutrustning för geofysik till forskningslaboratoriet i Esbo.

> Djupborrhålet i nordöstra Österbotten ‒ flerdimensionell forskning

Utveckling av GTK Mintec

Stora framsteg gjordes under året inom utvecklingen av GTK Mintec till världens ledande forsknings- och produktutvecklingsplattform för den cirkulära ekonomin och mineralbaserade material. Finansieringen på 2 M€ i statens tilläggsbudget och anskaffningen av den nya generationens flotationsceller påskyndade förnyelsen av laboratorie- och provfabrikshelheten.

> Mineraltekniska provfabriken och laboratoriet i Outokumpu – GTK Mintec

De främsta geodatamaterialen i världen

Geodatamaterialet producerat av GTK var enligt Fraser-institutets årliga undersökning i världsklass. Helheten med digitala datamaterial och datatjänster geo.fi utvecklades. Geo.fi är en koncentrerad gränssnittstjänst för bläddring i och nedladdning av geologiska dokument och geodataprodukter. Försäljning av geodataprodukter ingår även i tjänsten.

> Finlands geodatamaterial hör till den globala toppen

Circular Raw Materials Hub påbörjade sin verksamhet

GTK:s, Statens ekonomiska forskningscentral VTT:s och Aalto-universitetets samlaboratorium i Otnäs inledde sin verksamhet i början av året. CRM Hub är ny slags tvärvetenskaplig plattform för forskningsinfrastruktur. Lösningar på utmaningarna inom den cirkulära ekonomin och hållbar utveckling hittas i nära samarbete mellan forskare och företag.

> Samlaboratoriet Circular Raw Materials Hub

Fokus på arbetssäkerhet och arbete på flera platser

Det exceptionella året påskyndade den interna förnyelsen inom GTK inom två centrala delområden: utveckling av organisationens arbetssäkerhetskultur och igångsättning av förändringsprogrammet GTK 2.0. Genom att förnya arbetssäkerhetskulturen är vårt mål att stärka GTK:s verksamhetsförutsättningar både för personalen och kunderna. Övergången till distansarbete gav GTK en möjlighet att fungera som pilotorganisation för statsförvaltningens framtida arbete på flera platser. Nya sätt att arbeta kommer att testas flitigt under programmets pilotår 2021.

> Ett nytt arbetssätt: Geologiska forskningscentralen till en föregångare inom utveckling av multilokalt arbete och arbetsmetoder inom statsförvaltningen