Poimintoja toimintavuodestamme

Investointeja tutkimukseen

Koillismaan syväreikä -projekti käynnistyi syyskuussa Etelä-Kuusamossa. Projektissa kairataan 3 kilometrin syvyinen tutkimusreikä, joka tarjoaa GTK:n eri yksiköille ja yhteistyökumppaneille ainutlaatuisen syväreikäympäristön tutkimus- ja kehittämisprojekteille. Projekti on suuruudeltaan merkittävä TKI-investointi. Vuosi oli merkityksellinen myös lukuisten tutkimuslaitteistojen investointien suhteen, kuten Espoon tutkimuslaboratorion mikroanalysaattorin ja geofysiikan MT-laitteiston hankinnat.

> Koillismaan syväreikä ‒ moniulotteista tutkimusta 

GTK Mintecin kehittäminen

GTK Mintecin kehittäminen maailman johtavaksi kiertotalouden ja mineraalipohjaisten materiaalien tutkimus- ja tuotekehitysalustaksi eteni harppauksin menneenä vuonna. Valtion lisätalousarviossa saatu 2 M€ rahoitus ja uuden sukupolven vaahdotuskennojen hankinta vauhdittivat laboratorio- ja koetehdaskokonaisuuden uudistamista.

> Panostukset GTK Mintecin kehittämiseen vauhdittavat kiertotaloutta ja mineraalialaa

> Koetehdas saa uuden sukupolven vaahdotuskennot

Geotietoaineistot maailman kärkeä

GTK:n tuottamat geotietoaineistot olivat Fraser-instituutin vuosittaisen kyselytutkimuksen arvion mukaan kansainvälisesti huippuluokkaa. Geo.fi digitaalisten tietoaineistojen ja -palveluiden kokonaisuutta kehitettiin edelleen. Geo.fi on keskitetty geologisten dokumenttien ja paikkatietotuotteiden selailu-, lataus- ja rajapintapalvelu, joka sisältää myös tietotuotteiden myynnin.

> Suomen geotietoaineistot ovat maailman kärkeä

> Geotietoaineistot asiakkaidemme hyödyksi

Circular Raw Materials Hub käynnisti toimintansa

GTK:n, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Aalto-yliopiston Otaniemen yhteislaboratorio aloitti toimintansa alkuvuodesta. CRM Hub toimii uudenlaisena poikkitieteellisenä tutkimusinfrastruktuurin alustana. Kiertotalouden ja kestävän kasvun haasteita ratkaistaan kiinteällä tutkijoiden ja yritysten välisellä yhteistyöllä.

> Kiertotalouden yhteislaboratorio avautui Otaniemessä

Työturvallisuus ja monipaikkainen työ edellä

Poikkeusvuosi vauhditti GTK:n sisäistä uudistamista kahdella keskeisellä osa-alueella: organisaation työturvallisuuskulttuurin kehittämisellä ja GTK 2.0 muutosohjelman käynnistämisellä. Työturvallisuuskulttuuria uudistamalla halutaan vahvistaa GTK:n toimintaedellytyksiä niin henkilöstön kuin asiakkaiden suuntaan. Etätöihin siirtyminen tarjosi GTK:lle mahdollisuuden aloittaa valtionhallinnon tulevaisuuden monipaikkaisen työn pilottiorganisaationa. Uusia työn tekemisen tapoja lähdetään kokeilemaan ketterästi muutosohjelman pilottivuonna 2021.

> Uusi tapa tehdä töitä: Geologian tutkimuskeskus valtionhallinnon edelläkävijäksi monipaikkaisen työn ja työskentelytapojen kehittämisessä