Kestävä maankäyttö ja rakentaminen

Projektin tutkimusalue
Kestävä rakentaminen
Projektin kesto
01.01.2021 - 31.12.2023

Esittely

Kestävä maankäyttö ja rakentaminen projektissa kehitämme:
• maa- ja kallioperän 3D mallinnusmenetelmiä kaupunkiympäristössä
• Pohjatutkimukset-palvelun tietovarantoa
• savialtaiden karakterisointia erityisesti sulfidisavien esiintymisalueiden osalta
• tilastollisen koneoppimisen menetelmiä maaperätiedolle
• kiviainestietoa kasvukeskuksien resurssitehokkuuden ja kiertotalouden edistämiseksi

Projektissa hyödynnämme geologisia aineistoja ja mallinnusmenetelmiä uudella tavalla löytääksemme ratkaisuja maankäytön suunnitteluun sekä maa- ja rakentamiseen liittyviin haasteisiin.

GTK:n omarahoitteinen projekti.

Projektilistaukseen