Lapin kaivannaisalan yhteistoiminnan kehittäminen

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.09.2022 - 31.08.2023

Esittely

Hanke on rahoitettu Lapin liiton AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahalla.

Lappi on yksi Euroopan tärkeimmistä kaivannaisalueista ja toimiala palveluverkostoineen on yksi merkittävimmistä elinkeinoista Lapin maakunnassa. Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman (Green deal) tavoitteet ja viimeaikaiset maailmanpolitiikan myllerrykset ovat tuoneet selkeästi esiin sen, että on ensiarvoisen tärkeää kasvattaa Euroopan unionin raaka-aineomavaraisuutta. Lappi yhtenä EU:n malmipotentiaalisimpana alueena voi vastata esitettyyn haasteeseen, mutta vain, jos maakunnan ja toimialan sisäistä yhteistyötä saadaan tehostettua.

Hanke vastaa tunnistettuun tarpeeseen Lapin maakunnan kaivannaisalan yhteistyön kehittämisestä ja aloittaa Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalueiden keskinäisen EU-tason vaikuttamiseen tähtäävän dialogin ja yhteistyön pohjustamisen.

Tällä sivulla julkaistaan myöhemmin hankkeen tuotokset.

Yhteystiedot: Hannu Panttila

Projektilistaukseen