RAINMAN – Towards Higher Adaptive Capacity in Urban Water Management

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat Geoympäristö
Projektin kesto
01.01.2019 - 31.12.2021
Verkkosivusto
http://projects.gtk.fi/rainman/

Esittely

Ilmastonmuutos lisää sateita ja läpäisemätön pinta-ala kaupungeissa kasvaa. Tämä voi lisätä viemäreiden ylikuormitusta ja kaupunkitulvia. Käsittelemätön tulvavesi voi saastuttaa pinta- ja pohjavesiä.

RAINMAN-hankkeessa vähennetään hulevesistä aiheuttavaa jätevesijärjestelmien ylikuormitusta ja kaupunkitulvia sekä suojellaan vesivaroja.

RAINMAN-hankkeessa kehitetään ja toteutetaan ratkaisuja päämääränä turvata pinta- ja pohjavesien hyvä tila ilmastonmuutoksen vaikutusten huolimatta.

Projektikumppanit: Mikkelin kaupunki, Lahden kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Voeikov Main Geophysical Observatory, Federal State Budgetary Institution ”State Hydrological Institute” ja State Unitary Enterprise “Vodokanal of St. Petersburg”

Projektilistaukseen