Organisaatio ja yhteystiedot

GTK on valtakunnallinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun ja elinkeinoelämään.

GTK:n toimipisteiden sijainnit 


Yhteystiedot